Khác biệt giữa các bản “Bao Trung Tráng Công”

không có tóm lược sửa đổi
'''Bao Trung Tráng Công''' trong [[Tiếng Việt]] có thể là những nhân vật sau:
==Danh sách==
*Bao Trung Tráng Công (褒忠壮公) [[Đoàn Chí Huyền]], thụ phong Bao quốc công, thụy hiệu Trung Tráng, công thần khai quốc đời [[nhà Đường]].
*Bao Trung Tráng Công (褒中壮公) [[Vương Tốn (nhà Tấn)|Vương Tốn]], thụ phong Bao Trung huyện công, thụy hiệu là Tráng, công thần khai quốc nhà [[Đông Tấn]], ban đầu chỉ là Bao Trung Tráng Bá.
==Xem thêm==
*[[Trung công]]
*[[Tráng công]]
*[[Trung Tráng công]]
*[[Lũng Tây Cung Công]]
*[[Át Thị Cung Hầu]]
*[[An Viễn Vũ Tương Hầu]]
*[[An Bình Khoảng Hầu]]
*[[An Bình Kính Hầu]]
*[[Đông Bình Hiếu Vương]]
 
{{Trang định hướng nhân danh}}
Người dùng vô danh