Khác biệt giữa các bản “Trí thức”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{phân biệt|TriTrí thức}}
{{Để|một tầng lớp xã hội|Giới trí thức}}
{{Wikify|date=tháng 1 năm 2013}}