Khác biệt giữa các bản “Trí thức”

Đã lùi lại sửa đổi 63746623 của 2402:800:4180:CB48:7A4:9311:22C2:3439 (thảo luận) (sử dụng mobileUndo)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 63746623 của 2402:800:4180:CB48:7A4:9311:22C2:3439 (thảo luận) (sử dụng mobileUndo))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi sửa Sửa đổi di động nâng cao
{{phân biệt|TríTri thức}}
{{Để|một tầng lớp xã hội|Giới trí thức}}
{{Wikify|date=tháng 1 năm 2013}}
679

lần sửa đổi