Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
(Cái này không phải tiếng Anh mà tôi lấy từ sửa đổi trước rồi biên tập lại)
Thẻ: Lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9; color:#888" | '''[[Nhà Hán]]''' 206 {{#if: {{{CN|}}}|CN|TCN}} – 220 {{#if: {{{CN|}}}|CN|TCN}}
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9"|  '''[[Tây Hán]]''' 206 {{#if: {{{CN|}}}|CN|TCN}} – 8 {{#if: {{{CN|}}}|CN|TCNSCN}}
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9"|  '''[[Nhà Tân]]''' 8–23