Khác biệt giữa các bản “Giáo dục Việt Nam Cộng hòa”

→‎Các viện đại học công lập: "...hơn 70% sinh viên đại học trên toàn quốc?? VNDCCH? VNCH?" thay bằng "... hơn 70% sinh viên đại học dưới chính thể VNCH"
(→‎Các viện đại học công lập: "...hơn 70% sinh viên đại học trên toàn quốc?? VNDCCH? VNCH?" thay bằng "... hơn 70% sinh viên đại học dưới chính thể VNCH")
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{chính|Viện Đại học Sài Gòn|Viện Đại học Huế|Viện Đại học Cần Thơ|Viện Đại học Bách khoa Thủ Đức}}
 
* Viện Đại học Sài Gòn: Tiền thân là [[Viện Đại học Đông Dương]] (1906), rồi [[Viện Đại học Quốc gia Việt Nam]] (1955) - còn có tên là Viện Đại học Quốc gia Sài Gòn. Năm 1957, Viện Đại học Quốc gia Việt Nam đổi tên thành Viện Đại học Sài Gòn. Đây là viện đại học lớn nhất miền Nam. Trước năm 1964, [[tiếng Việt]] lẫn [[tiếng Pháp]] được dùng để giảng dạy ở bậc đại học, nhưng sau đó thì chỉ dùng tiếng Việt theo chính sách ngôn ngữ theo đuổi từ năm 1955.<ref>Masur, Matthew B., tr. 61.</ref> Riêng [[Trường Đại học Y khoa Sài Gòn|Trường Đại học Y khoa]] dùng cả [[tiếng Anh]]. Vào thời điểm năm 1970, hơn 70% sinh viên đại học trêndưới toànchính quốcthể Việt Nam Cộng hòa ghi danh học ở Viện Đại học Sài Gòn.<ref name="Higher Education">"Higher Education". ''Viet Nam Magazine''. Vol IV, No 5 (1971), tr. 4-15</ref>
* Viện Đại học Huế: Thành lập vào tháng 3 năm 1957 với 5 phân khoa đại học: Khoa học, Luật, Sư phạm, Văn khoa, và Y khoa.<ref>Sales, Jeanne M., tr. 8.</ref>
* Viện Đại học Cần Thơ: Thành lập năm 1966 với 4 phân khoa đại học: Khoa học, Luật khoa & Khoa học Xã hội, Sư phạm, và Văn khoa.