Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
| colspan="8" style="text-align:center;line-height: 150%; color:#777; text-align:center;font-size: 100%; padding: 0 5px 0 5px; background: #eeffe8" | '''<small>CỔ ĐẠI</small>'''
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #c3c4db;padding: 0 5px 0 5px; background: #eeffe8; color:#888" | '''[[Danh sách các nền văn hóa thời đại đồ đá mới Trung Quốc|Đồ đá mới]]''' 8500 TCN – 2070 {{#if: {{{CN|}}}|CN|TCN}}
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #c3c4db;padding: 0 5px 0 5px; background: #eeffe8; color:#888" | '''[[Tam Hoàng Ngũ Đế]]'''<br/>6000 TCN – 4000 {{#if: {{{CN|}}}|CN|TCN}}
| colspan="8" style="text-align:center;line-height: 150%; color:#777; font-size: 100%; padding: 0 5px 0 5px; background: #fff0f6" | '''<small>HIỆN ĐẠI</small>'''
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #fff0f6; color:#888" | {{center|'''[[Trung Hoa Dân Quốc (1912–1949)|Trung Hoa Dân Quốc]]'''<br />tại Đại lục<br />1912–1949}}
|-
| colspan="1" style="line-height: 140%; font-size: 90%; padding: 2px 5px 0 5px; border-top: 1px solid #dbd9c5; background: #fff0f6; color:#888" |'''[[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Cộng hòa Nhân dân<br />Trung Hoa]]'''<br />tại Trung Quốc<br />1949–nay