Khác biệt giữa các bản “Vì bạn xứng đáng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{legend|red|Người chơi trả lời sai 1 trong 5 vòng chơi}}
 
(n): Số lần tham gia chương trình (n > 1)
* Chi tiết các tập phát sóng và số tiền thưởng vui lòng xem lại video ứng với tập đó
 
Người dùng vô danh