Khác biệt giữa các bản “Châu Văn Minh”

không có tóm lược sửa đổi
{{tham khảo}}3. http://www.nhandan.com.vn/khoahoc/khoa-hoc/item/24855202-gs-chau-van-minh-duoc-bau-lam-vien-si-vien-han-lam-khoa-hoc-belarus.html
 
4. <nowiki>http://www.belarus.by/en/press-center/news/three-foreign-scientists-among-nasb-new-members_i_0000016807.html</nowiki>{{Chính phủ Việt Nam khóa XIV}}{{sơ khai chính khách Việt Nam}}
 
{{sơ khai chính khách Việt Nam}}
{{thời gian sống|1961}}