Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà phát triển phần mềm”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
'''Nhà phát triển phần mềm''' là một cá nhân hay một tổ chức có liên quan đến các vầnvấn đề trong [[công nghệ phần mềm|quá trình phát triển phần mềm]] ở mức cao hơn việc chỉ thiết kế và viết mã, là khái niệm rộng hơn phạm vi [[lập trình máy tính]] hay [[quản lý dự án]], bao gồm cả nhiều vấn đề [[quản lý sản phẩm phần mềm]]. Đối tượng này có thể tác động bao quát cả dự án ở mức ứng dụng thay vì mức thành phần hay những tác vụ lập trình riêng lẻ. Các nhà phát triển phần mềm thường được chỉ đạo bởi những [[lập trình viên lãnh đạo]] cũng như bao gồm cả những nhà phát triển phần mềm tự do.
 
Trong những phạm vi cụ thể, thuật ngữ này có thể có những tên gọi khác là [[nhà phân tích phần mềm]] và [[kỹ sư phần mềm]].
 
* Một '[[lập trình viên]]' có thể chỉ làm công việc viết mã,<ref name="Sourcegear_2005" /> nhưng một 'nhà phát triển' có thể làm những việc liên quan nhiều hơn tới quá trình phát triển phần mềm, như:
** Tham gia vào [[quản lý sản phẩm phần mềm|xác định sản phẩm phần mềm]], bao gồm [[Businessbusiness case]] hay phân tích lỗ hổng
** Chi tiết hóa
** [[Phân tích yêu cầu]]
** Tinh giản hóa và phân tích lợi nhuận, bao gồm lựa chọn kiến trúc và [[framework]] cho ứng dụng, điều chỉnh kinh phí và kế hoạch cho dự án.
** Thiết kế
** Gia công (Ví dụ, cài đặt, cấu hình, lập trình/chế tạo, hợp nhất, di trú dữ liệu)
** Viết [[tài liệu phần mềm|tài liệu]] cho người dùng và các đối tác.
** Kiểm thử, bao gồm xác định/hỗ trợ [[Testing theory: acceptant test|acceptance testing]] và tập hợp các phản hồi từ những kiểm thử viên tiền phát hành.
** Tham gia vào hoạt động phát hành và tiền phát hành sản phẩm phần mềm, bao gồm quảng bá công nghệ (ví dụ, thuyết minh tính năng hay các mẫu sản phẩm) và phân tích tính cạnh tranh cho phiên bản sản phẩm sau/ vòng tròn phát hành)
** Bảo trì