Khác biệt giữa các bản “Hữu Lũng”

Trước đây, huyện Hữu Lũng thuộc tỉnh [[Bắc Giang]] nhưng từ năm [[1956]] thì nhập vào [[Lạng Sơn]] trực thuộc [[khu tự trị Việt Bắc]].
 
Ngày [[19 tháng 1]] năm [[1965]], Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lê Tất Đắc phê chuẩn việc thành lập thị trấn Hữu Lũng trênthuộc huyện sởHữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Thị trấn Hữu Lũng táchgồm các xóm An Ninh, Tập Lập, Cầu Mười và khu nhà Trạm, nhà thờ cũ thuộc xóm Gai của xã Sơn Hà và các xóm Tân Mỹ, Na Đâu của xã Đồng Tân.<ref>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-17-NV-phe-chuan-thanh-lap-thi-tran-Huu-Lung-huyen-Huu-Lung-tinh-Lang-Son-18183.aspx Quyết định số 17-NV năm 1965]</ref>
 
Ngày [[11 tháng 9]] năm [[1989]], chuyển xã Hữu Liên từ huyện [[Chi Lăng]] về huyện Hữu Lũng quản lý.