Khác biệt giữa các bản “Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

| [[Phan Trọng Tuệ]]
| | [[1960]] - tháng 3 [[1974]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện - Bộ GTVT (Thiếu tướng CAVN-CAND Vũ trang)
|-
| 6
| [[Đinh Đức Thiện]]
| [[1972]] - tháng 3 năm [[1974]]
| Quyền Bộ trưởng Bộ GTVT (thay Đ/c Tuệ làm Tư lệnh BTL đảm bảo GTVT Quân khu 4)
|-
| 7
|-
| 8
| [[Phan Trọng Tuệ]] <br>(lần 2)
| [[1976]] - tháng 2 năm [[1980]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
|-
| 9
| [[Đinh Đức Thiện]] <br>(lần 2)
| tháng 2 năm [[1980]] - tháng 4 năm [[1982]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Trung tướng QĐNDVN)
| [[Trương Quang Nghĩa]]
| 9 tháng 4 năm [[2016]] - 25 tháng 10 năm 2017
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng)
|-
| 17
Người dùng vô danh