Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đoan Cung công”

(Trang mới: “'''Đoan Cung Công''' (''chữ Hán'':端恭公) là thụy hiệu của một số vị công tước trong lịch sử chế độ phong ki…”)
 
'''Đoan Cung Công''' (''[[chữ Hán]]'':端恭公) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[công tước]] trong [[lịch sử]] [[chế độ phong kiến]] ở khu vực [[Á Đông]].
==Danh sách==
*#Nguyễn triều Tuy Lý Đoan Cung quốcCông công[[Nguyễn Phúc Miên Trinh]] (trước từng làm Tuy Đoan Cung Công, sau được tiến phong làm Tuy Lý Đoan Cung Vương)
#Nguyễn triều Tùng Thiện Đoan Cung Công [[Nguyễn Phúc Miên Thẩm]] (trước từng làm Tùng Đoan Cung Công, sau được tiến phong làm Tùng Thiện Đoan Cung Vương, có thụy hiệu khác là [[Văn Nhã công]] và [[Văn Nhã vương]])
*Nguyễn triều Tùng Thiện Đoan Cung quốc công
#Nguyễn triều Yên Thành Đoan Cung Công [[Nguyễn Phúc Miên Lịch]] (trước từng thụ phong Thành Đoan Cung Công, sau được tiến phong làm Yên Thành Đoan Cung Vương)
#Nguyễn triều Hòa Thạnh Đoan Cung Công [[Nguyễn Phúc Miên Tuấn]] (trước từng làm Thạnh Đoan Cung Công, sau được tiến phong làm Hòa Thạnh Đoan Cung Vương)
#Nguyễn triều Tuyên Hóa Đoan Cung Công [[Nguyễn Phúc Bửu Tán]] (sau được tiến phong làm Tuyên Hóa Đoan Cung Vương)
#Nguyễn triều Hoài Đức Đoan Cung Công [[Nguyễn Phúc Miên Lâm]] (trước từng làm Lạc Đoan Cung Công, sau được tiến phong làm Hoài Đức Đoan Cung Vương)
#Nguyễn triều An Xuyên Đoan Cung Công [[Nguyễn Phúc Miên Bàng]] (trước từng làm Xuyên Đoan Cung Công, sau được tiến phong làm An Xuyên Đoan Cung Vương)
 
==Xem thêm==
*[[Cung công]]
Người dùng vô danh