Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên”

n
#:::Giờ tôi hiểu ý của bạn rồi. Còn về chuyện chữ ký thì tôi thành thật không cố ý vì một số thành viên không quan tâm nếu tôi tag chữ ký của họ. Tôi sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau khi tag bạn. [[Thành viên:Nguyentrongphu|Nguyentrongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|thảo luận]]) 04:30, ngày 2 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#{{yk}} Nói là đã xem qua thảo luận của ai đó nhưng tôi không nhớ khuyết điểm là gì. Nếu đây là sự thật, tôi sẽ gạch phiếu và coi như chưa biết gì về biểu quyết này. Nếu bạn là người đã từng tham gia các cuộc thi do Tuanminh01 thì hãy viện dẫn 1 vài bài mà bạn cho rằng là dịch máy đi, tôi sẽ cân nhắc. Chứ không sửa cho tốt hơn, ngồi đây mà mở 1 biểu quyết mà chưa chắc phần thắng thuộc về bạn. (Xin lỗi là tôi có vấn đề về tiết chế cảm xúc, có gì sẽ tiếp thu sau.) [[User:Cinderace Galar|<span style="background:gold;color:silver;border-radius:20px;">&nbsp;'''Cinderace J. Galar'''&nbsp;</span>]] <sup>[[User talk:Cinderace Galar|I'm a Pokémon Master!]]</sup> 04:27, ngày 2 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#{{yk}} Mong 2 bạn B và Nguyentrongphu đưa ra thêm nhiều link cụ thể để chứng minh cho 3 hành vi trên, dùng được link diff giữa 2 revision là cách tốt nhất. Dùng công cụ bên ngoài như hiện tại rất khó cho mọi người vì mấy công cụ đó hay bị treo, nên sử dụng công cụ ngay trong Wikipedia. [[User:MeigyokuThmn|'''Meigyoku&nbsp;Thmn''']] ([[User talk:MeigyokuThmn|💬🧩]]) 04:32, ngày 2 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 
==Lưu trữ==