Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trương Trọng Hoa”

 
==Niên hiệu==
Hầu hết các nguồn sử liệu đều nói rằng Trương Trọng Hoa, giuốnggiống như những người cai trị trước đó của Tiền Lương, đều dùng niên hiệu của [[Tấn Mẫn Đế]] là ''Kiến Hưng'' (để thể hiện họ vẫn trung thành với nhà Tấn và tách biệt với [[Nhà Tấn|Đông Tấn]]) song một số nguồn nói rằng ông đã cải niên hiệu thành ''Vĩnh Lạc'' (永樂 yǒng lè 346-353). Một thuyết hiện nay cho rằng ông dùng niên hiệu Vĩnh Lạc trong nội bộ đất nước và dùng niên hiệu Kiến Hưng khi giao thiệp với các nước khác.
 
==Tham khảo==