Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Ý”

fix vandalism
(fix vandalism)
| Elo min date = {{Nowrap|tháng 11 năm 1959}}
| Home Stadium =
| pattern_la1 = _ita20h
| pattern_b1 =_ita20h _ita20H
| pattern_ra1 = _ita20h
| pattern_sh1 = _ita20h
| pattern_so1 = _ita20h_ita20H
| leftarm1 = 103CD6
| body1 = 103CD6
| rightarm1 = 103CD6
| shorts1 = FFFFFF
| socks1 = 103CD6
| pattern_la2 = _ita20a
| pattern_b2 = _ita20A
| pattern_ra2 = _ita20a
| pattern_sh2 = _ita20a
| pattern_so2 = _ita20a_ita20A
| leftarm2 = FFFFFF
| body2 = FFFFFF
| rightarm2 = FFFFFF
| shorts2 = 000055000054
| socks2 = FFFFFF
| pattern_la3 = _ita20t_ita19t
| pattern_b3 = _ita20t_ita19t
| pattern_ra3 = _ita20t_ita19t
| pattern_sh3 = _ita20t_ita19t
| pattern_so3 = _ita20t_ita19t
| leftarm3 = 1A535B
| body3 = 1A535B
| rightarm3 = 1A535B
| shorts3 = 1A535B
| socks3 = 1A535B
| First game = {{Fb|Italy|1861}} 6–2 {{Fb-rt|Pháp}}<br />([[Milan]], [[Italy]]; 15 tháng 5 năm 1910)
235

lần sửa đổi