Linux 9x

Tham gia ngày 24 tháng 1 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| {{Thành viên:Sky 269/Bản mẫu/Scroll box
|width=267px
|height=500px550px
|{{User Wiki age|day=24|month=01|year=2010}}
{{SUL Box|vi}}
{{Thành viên Cúp Wiki tiếng Việt}}
{{Thành viên Wikipedia/Người tự đánh dấu tuần tra}}
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Thành viên được xác nhận mở rộng}}
{{Thành viên:Linux 9x/Template/Thể loại:Thành viên sử dụng Cốc Cốc}}
{{Thành viên:Vinhtantran/Template/biên dịch viên}}
| {{Thành viên:Sky 269/Bản mẫu/Scroll box
|width=267px
|height=500px550px
|{{Thành viên này là Người Việt Nam}}
{{Thành viên người Thanh Hóa}}