Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiên đình”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Soạn thảo trực quan
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Kiến trúc thiên đình ==
Theo điển tịchtích ghi lại, thiên đình có 108 tòa thiên cung bảo điện chính, được sắp xếp theo thiên cương, địa sát.
 
=== 36 thiên cung ===
Ba mươi sáu36 thiên cung gồm có: Khiển Vân cung, Tì Sa cung, Tam Thanh cung, Ngũ Minh cung, Đâu Suất cung, Di La cung, Quang Minh cung, Diệu Nham cung, Thái Dương cung, Hóa Nhạc cung, Vân Lâu cung, Ô Hạo cung, Đồng Hoa cung, [[Cung Quảng Hàn|Quảng Hàn cung]], Chu Tước cung, Quỳnh Hoa cung, Tử Tiêu cung, Đấu Ngưu cung, Ngọc Thanh cung, Đồng Lư cung, Hoa Nhạc cung, Tinh Nguyệt cung, Tinh Nhật cung, Tịnh Cư cung, Tử Vi cung, Hoa Dược cung, Ngọc Minh cung, Côn Luân cung, Quỳnh Hoa cung, Huyền Phố cung, Lãng Phong điện, Thiên Dong thành, Tử Thúy đan phòng, Ngọc Anh cung, Bích Ngọc đường, Dao Trì cung.
 
=== 72 bảo điện ===
Bảy mươi hai72 bảo điện gồm có: Triều Hội điện, Lăng Hư điện, Bảo Quang điện, Thông Minh điện, Sơ Lợi điện, Thiên Vương điện, Phệ Hương điện, Linh Quan điện, Lăng Tiêu điện, Tiếp Dẫn điện, Thái Dương điện, Thái Âm điện...
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh