Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa”

n
Không có tóm lược sửa đổi
Quy định 3RR thường không áp dụng cho việc hồi sửa các thay đổi đối với các trang thuộc về cá nhân mình (bao gồm các trang thảo luận cá nhân và các trang con), trên nguyên tắc rằng [[Wikipedia:Quyền sở hữu các mục từ|bạn không sở hữu nó]], nhưng không gian người dùng của bạn là "của bạn" (cho các mục đích liên quan đến dự án).
 
Một số người coi việc xóa các thảo luận (không phải [[Wikipedia:Xóa công kích cá nhân|các công kích cá nhân]] khỏi trang thảo luận của bạn (ngoại trừ khi tạo bản lưu) là một hành động không hay. Những người khác lại xóa các thảo luận khi đã đọc xong, chẳng hạn những người rất bận rộn như [[Thành viên:Jimbo Wales|Jimbo Wales]]. Các thảo luận bị xóa vẫn được lưu trong líchlịch sử trang.
 
=== Hồi sửa để bảo trì ===