Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc”

Đã lùi lại sửa đổi 63782227 của Marie Gulleya (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 63782227 của Marie Gulleya (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
| colspan="1" style="font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #dbd9c5;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9"|&nbsp; '''[[Nam Tống]]'''<br/>1127–1279
| colspan="1" style="font-size: 90%;border-bottom: 1px solid #dbd9c5;border-left: 1px solid #dbd9c5;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''[[Nhà Kim]] (金)''' <br/>1115–1234
| colspan="1" style="font-size: 90%;border-top: 1px solid #dbd9c5;border-left: 1px solid #dbd9c5;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" |'''[[Tây Liêu]]'''
| colspan="6" style="font-size: 90%;border-bottom: 1px solid #dbd9c5;border-left: 1px solid #dbd9c5;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" |
|-