Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Countertenor”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
''Countertenor'' được biết nhiều trong các vở [[opera]] ở Tây phương.
 
==ThamChú khảoThích==
 
{{tham khảo|2}}
 
{{sơ khai nhạc cổ điển}}