Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
|colspan="8" class="plainlist" style="line-height: 150%; padding:0px 3px 2px 3px; background:#EEE; border-top: 1px solid #888; font-size: 90%;" | {{hidden begin|title=Bài viết liên quan|ta1=center|ta2=center}}
* [[Lịch sử học Trung Quốc]]
* [[Thời gianNiên biểu lịch sử Trung Quốc]]
* [[Triều đại Trung Quốc]]
* [[Ngôn ngữ tại Trung Quốc|Lịch sử ngôn ngữ]]