Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đảo Loại Ta”

==Lịch sử==
{{chính|Quần đảo Trường Sa#Tranh chấp chủ quyền|l1=Tranh chấp chủ quyền quần đảo Trường Sa}}
[[Tập_tin:Vietnamese_sovereignty_stele_on_Loại_Ta_Island.jpg|thế=|trái|nhỏ|Bia chủ quyền trên đảo Loại Ta được quân đội [[Việt Nam Cộng hòa]] xây dựng ngày 22 Maytháng 5 năm 1963]]
Ngày 21 tháng 12 năm 1933, Thống đốc [[Nam Kỳ#Thời Pháp thuộc|Nam Kỳ]] [[Jean-Félix Krautheimer]] ký Nghị định số 4702-CP sáp nhập một số đảo chính - trong đó có đảo Loại Ta - và các đảo phụ thuộc trong [[quần đảo Trường Sa]] vào địa phận tỉnh [[Bà Rịa (tỉnh)|Bà Rịa]].<ref>{{chú thích web |url=http://biengioilanhtho.gov.vn/vie/quandaotruongsathuoctinh-nd-ceb8b204.aspx |title=Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Bà Rịa (1933) |publisher=Trang Thông tin điện tử về Biên giới lãnh thổ (Việt Nam) |date=2009/10/25 |accessdate=2012-08-15}}</ref>