Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập năm 1895”

Thay cả nội dung bằng “{{SportsOrgEstCat}}”
(Trang mới: “thể thao 1895 Thể loại:Thể thao năm…”)
 
(Thay cả nội dung bằng “{{SportsOrgEstCat}}”)
Thẻ: Thay thế nội dung
 
{{SportsOrgEstCat}}
[[Thể loại:Tổ chức thành lập năm 1895|thể thao]]
[[Thể loại:Tổ chức thể thao theo năm thành lập|1895]]
[[Thể loại:Thể thao năm 1895]]
[[Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập thập niên 1890|1895]]