Khác biệt giữa các bản “Sở Mục Vũ vương”

không có tóm lược sửa đổi
'''Sở Mục Vũ Vương''' (''[[chữ Hán]]'':楚武王) có thể là những vị phiên vương sau:
==Danh sách==
*Sở Mục Vũ Vương [[Cao Kế Huân]] nhà Bắc Tống (từng có thời kỳ thụ phong Sở Vương, trước sau giữ một loạt tước hiệu: Khang Vương, Hứa Vương, Việt Vương, Dự Vương, Duyện Vương và Tần Vương)
Người dùng vô danh