Khác biệt giữa các bản “Toàn Chân thất tử”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
# Trường Sinh tử [[Lưu Xứ Huyền]] (1147-1203), tên tục Liễu Quân Bảo, cha là Tiết đô sứ thành Đàn Châu Liễu Quang Phổ, vốn là một đà chủ của [[Thiết Chưởng bang]]
# Trường Chân tử [[Đàm Xứ Đoan]] (1123-1185)
# Quảng Ninh tử [[Hác Đại Thông]] ([1149-1212)
# Thanh Tĩnh tản nhân [[Tôn Bất Nhị]] (1119-1182)