Khác biệt giữa các bản “Lâm Tắc Từ”

 
Sau này, khi Lâm Tắc Từ bị lưu đày đến vùng [[Tân Cương]] hẻo lánh, nhưng ông không vì khó khăn mà giảm đi quyết tâm vì dân phục vụ. Ông vẫn kêu gọi phát triển thủy lợi, làm phúc cho người dân nơi xa xôi. Kỹ thủy lợi mà Lâm Tắc Từ hướng dẫn, ngày nay vẫn được người dân ở vùng Tân Cương, Cam Túc sử dụng.
 
[[Ngày Quốc tế chống lạm dụng và buôn bán trái phép ma túy]] được Liên hợp quốc tổ chức hàng năm vào ngày 26 tháng 6 kể từ năm 1989, nó được lấy theo ngày Lâm Tắc Từ tổ chức tiêu hủy 2 vạn thùng thuốc phiện tịch thu của Anh tại Quảng Đông.
 
Hiện nay, ông được coi là nhân vật trung tâm trong cuộc chiến chống [[thuốc phiện]] để bảo vệ nòi giống dân tộc, là vị quan giàu lòng yêu nước, thanh liêm chính trực và là anh hùng dân tộc của nhân dân Trung Hoa.