Khác biệt giữa các bản “Lâm Tắc Từ”

Nhằm đôn đốc nhà buôn nước ngoài giao nộp nha phiến, Lâm Tắc Từ lại ra lệnh đình chỉ việc buôn bán giữa [[Trung Quốc]] và Anh, đồng thời cử lính canh giữ nghiêm ngặt các thương quán, cắt đứt giao thông giữa thương quán với Ma Cao, giải tán người Trung Quốc làm thuê trong thương quán, cuối cùng Charlet Elliont buộc phải đồng ý giao nộp thuốc phiện.
 
Lâm Tắc Từ dẫn các quan văn võ ra lệnh cho các tàu [[Anh]] [[Hoa Kỳ|Mỹ]] giao nộp thuốc phiện, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 21 tháng 5 đã tịch thu được hơn 20 nghìn hòm thuốc phiện, trong đó có 1.540 hòm của Mỹ, tổng cộng hơn 2 triệu 376 nghìn cân. 4 ngày sau, ông đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thuốc phiện này.<ref>http://vietnamese.cri.cn/561/2010/03/08/1s137677.htm</ref> Chỗ thuốc phiện đó phải [[lửa|cháy]] đến 20 [[ngày]] mới tắt.<ref>[http://www.vtc.vn/394-252444/phong-su-kham-pha/cuoc-chien-khong-hoi-ket-o-vuong-quoc-thuoc-phien.htm Cuộc chiến không hồi kết ở Vương quốc thuốc phiện]</ref><ref>http://antg.com.vn/vi-vn/hosomat/2009/3/69090.cand?Page=2</ref>
 
=== Chiến tranh Nha phiến ===