Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thái độ văn minh”

n
n (Đã thay đổi mức khóa của “Wikipedia:Thái độ văn minh” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
Thẻ: Đã được lùi sửa
 
* Dùng từ ngữ khiếm nhã
* Lên giọng kểkẻ cả khi phê bình việc soạn thảo (đại loại như "sửa mớ chính tả luộm thuộm này", "dẹp bỏ ba cái chuyện tào lao này")
* Hạ bệ cộng tác viên chỉ vì kỹ năng ngôn ngữ hoặc cách dùng từ
* Xét nét lỗi: phải như thế này – như thế kia
15.409

lần sửa đổi