Khác biệt giữa các bản “Bản dạng giới”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Thuật ngữ "Bản dạng giới" được đặt ra vào năm 1964 bởi Robert J. Stoller.<ref>{{cite journal|last1=STOLLER|first1=ROBERT J.|date=November 1964|title=The Hermaphroditic Identity of Hermaphrodites|journal=The Journal of Nervous and Mental Disease|volume=139|issue=5|pages=453–457|doi=10.1097/00005053-196411000-00005|pmid=14227492}}</ref>
 
Trong hầu hết mọi xã hội đều tồn tại sự phân chia các thuộc tính về giới được chỉ định cho nam và nữ.<ref name="Carlson">{{citation|last1=Carlson|first1=Neil R.|title=Psychology: the science of behaviour|url=https://archive.org/details/psychologyscienc0004unse/page/140|pages=[https://archive.org/details/psychologyscienc0004unse/page/140 140–41]|year=2009|postscript=.|editor-last1=Carlson|editor-first1=Neil R.|contribution=Sensation|edition=4th|location=Toronto, Canada|publisher=Pearson|isbn=978-0205645244|ref=harv|last2=Heth|first2=C. Donald|editor-last2=Heth|editor-first2=C. Donald}}</ref> [[Hệ nhị phân giới]] được hầu hết mọi người tuân theo và bao gồm những kì vọng về tính nam cũng như tính nữ trong mọi mặt của giới tính và giới: giới tính sinh học, bản dạng giới, và thể hiện giới.<ref>Jack David Eller, ''Culture and Diversity in the United States'' (2015, {{ISBN|1317575784}}), p. 137: "most Western societies, including the United States, traditionally operate with a binary notion of sex/gender"</ref> Một số người không nhận dạng bản thân theo một vài, hoặc mọi mặt của giới mà họ được chỉ định theo giới tính sinh học;<ref>For example, "transvestites [who do not identify with the dress assigned to their sex] existed in almost all societies." (G. O. MacKenzie, ''Transgender Nation'' (1994, {{ISBN|0879725966}}), p. 43.) "There are records of males and females crossing over throughout history and in virtually every culture. It is simply a naturally occurring part of all societies." (Charles Zastrow, ''Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People'' (2013, {{ISBN|128554580X}}), p. 234, quoting the North Alabama Gender Center.)</ref> một trong số những người này là [[người chuyển giới]], [[Phi nhị nguyên giới|phi nhị nguyên giới hoặc đa dạng giới]]. Một số xã hội có công nhận sự tồn tại của một hay nhiều giới khác ngoài nam và nữ.
 
Khái niệm bản dạng giới và [[thiên hướng tình dục|xu hướng tính dục]] là khác nhau. Chẳng hạn, khi một người có giới tính khi sinh ra là nam, tự xác định giới (bản dạng giới) của mình là nữ và người này có sự hấp dẫn tình dục và/hoặc tình yêu với người nam thì người đó không phải là người [[đồng tính luyến ái]] (đây là một người chuyển giới nữ [[dị tính luyến ái|dị tính]]). Ngược lại, một người là người đồng tính nam thì họ vẫn nhìn nhận bản thân mình là nam (trùng với giới tính lúc sinh ra của họ), chứ không nhìn nhận giới của bản thân là nữ và họ vẫn có sự hấp dẫn tình dục và/hoặc tình cảm với những người nam một cách lâu dài.