Khác biệt giữa các bản “Bản dạng giới”

không có tóm lược sửa đổi
n
 
Bản dạng giới thường được định hình ở độ tuổi thứ ba.<ref>{{cite book|last1=Bukatko|first1=Danuta|url=https://archive.org/details/childdevelopment0000buka|title=Child Development: A Thematic Approach|last2=Daehler|first2=Marvin W.|date=2004|publisher=Houghton Mifflin|isbn=978-0-618-33338-7|page=[https://archive.org/details/childdevelopment0000buka/page/495 495]|language=en|url-access=registration}}</ref><ref name="IntBehavSciMed">{{cite book|last1=Hine|first1=F. R.|url=https://books.google.com/books?id=0UYyBwAAQBAJ&pg=PA106|title=Introduction to Behavioral Science in Medicine|last2=Carson|first2=R. C.|last3=Maddox|first3=G. L.|last4=Thompson|first4=R. J. Jr|last5=Williams|first5=R. B.|date=2012|publisher=Springer Science & Business Media|isbn=978-1-4612-5452-2|page=106|language=en}}</ref> Sau độ tuổi ấy, ta khó có thể thay đổi được giới của một người<ref name=IntBehavSciMed/> và cố gắng thay đổi có thể dẫn tới [[bức bối giới]], một vấn đề tâm lý mà nhiều người chuyển giới gặp phải.<ref name="Boles101102">Boles, 2013. pp. 101–02.</ref>
==Chú thích==
{{Tham khảo|2}}
 
==Tham khảo==
{{Tham khảo|2}}
{{sơ khai tâm lý học}}
{{Nhận thực giới tính và nhận thực tình dục}}