Khác biệt giữa các bản “FCA (Incoterm)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi lại thủ công
 
*Lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu.
*Giao hàng tại địa điểm và trong thời gian quy định cho người vận tải công cộng thứ nhất đã được người mua chỉ định.
*Cung cấp bằng chứng về việc giao hàng cho người vận tải (vận đơn, biên lai nhận hàng).tue
 
Người mua phải:
Người dùng vô danh