Khác biệt giữa các bản “Lê Đình Kình”

Không thay đổi kích thước ,  1 tháng trước
n
Đã thay đổi mức khóa của “Lê Đình Kình” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:08, ngày 15 tháng 9 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn))
Thẻ: Lùi lại thủ công
n (Đã thay đổi mức khóa của “Lê Đình Kình” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:08, ngày 15 tháng 9 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn)))