Khác biệt giữa các bản “Miễn phí”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
* [[Báo miễn phí]]
* [[Truyền hình miễn phí]]
* là một tính từ định nghĩa sự cho phép sử dụng một công cụ hoặc tài liệu mà không phải trả một khoản phí tuơng ứng
{{định hướng}}
168

lần sửa đổi