Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tháng mười”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
* 1:Ngày Người Cao niên Quốc tế (''International Day for Older Persons'')
* 4 - 10:Tuần lễ Không gian Thế giới (''World Space Week'')
* 5: [[Ngày Nhà giáo thế giới|Ngày Nhà giáo Thế giới]] (''World Teacher's Day'')
* Thứ hai đầu tháng: Ngày Cư ngụ Thế giới (''World Habitat Day'')
* Thứ tư thứ nhì: Ngày Hạn chế Thiên tai Thế giới (''International Day for Natural Disaster Reduction'')
* 9: Ngày Bưu điện Thế giới (''World Post Day'')
* 16: Ngày Lương thực Thế giới (''World Food Day'')
* 17: [[Ngày Quốc tế Xóa nghèo|Ngày Quốc tế xóa nghèo]] (''International Day for the Eradication of Proverty'')
* 20: [[Ngày Phụ nữ Việt Nam|Ngày Phụ Nữ Việt Nam]] (''VietNam Women's Day'')
* 24: Ngày Liên hợp Quốc (''United Nations Day'') và Ngày Phát triển Thông tin Thế giới (''World Development Information Day'')
* 24 - 30: Tuần lễ Giải trừ quân bị (''Disarmament Week'')
* 31: [[Halloween|Ngày Halloween]]
 
== Xem thêm ==
330

lần sửa đổi