Khác biệt giữa các bản “Điệu công”

* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Tiền Lương]] [[Trương Thiên Tích|Tây Bình Điệu công]] ([[nhà Tấn]] tặng thụy hiệu)
* [[Bắc Tống]] [[Triệu Đình Mĩ|Phù Lăng Điệu công]] (còn được biết đến với các danh hiệu như: Tề Điệu Vương, Ngụy Điệu Vương, [[Tần Điệu Vương]] và [[Phù Điệu Vương]])
* Thanh triều [[Bảo Thụ|Phụ Quốc Điệu công]] (truy tặng, sau được truy tiến làm Dụ Điệu thân vương)
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh