Khác biệt giữa các bản “Điệu vương”

# [[Tiền Yên]] [[Mộ Dung Ôn|Nhạc Lãng Điệu vương]] (hoặc Đái Phương Điệu vương)
# [[Lưu Tống|Tiền Tống]] [[Lưu Cẩn (Nam Bắc triều)|Trường Sa Điệu vương]]
# [[Bắc Ngụy]] [[Nguyên Giám|Vũ Xương Điệu vương]]
# [[Bắc Tề]] Tế Nam Mẫn Điệu Vương Cao Ân (trước đó từng làm Mẫn Điệu Đế, sau bị phế truất nên sử sách thường gọi là [[Bắc Tề Phế Đế]])
# Tùy triều [[Dương Tịnh|Đạo Điệu vương]]
Người dùng vô danh