Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên/Tuanminh01 3”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
* Xóa luôn: ?
 
Nhưng mặt tốt của công cụ này cũng rất rõ ràng, nó giúp chúng ta cơ giới hóa việc viết bài. Wikipedia cần những công cụ này, và nó đã được tạo ra sau một thời gian suy xét kỹ từ meta. Nếu công cụ này tệ thì Quỹ Wikimedia đã khóa công cụ này lại từ lâu, sau còn để dùng đến bây giờ.
 
Chúng ta cần giải pháp để xử lý các bài dịch máy, chứ không nên trách công cụ và người đưa nó về. Hai người dùng dao đâm nhau, chúng ta xử người đâm chứ không xử tội người sản xuất và buôn bán dao.
 
Tuanminh01.