Khác biệt giữa các bản “Cổ phần”

không có tóm lược sửa đổi
 
{{Không nguồn}}{{Chứng khoán}}
'''Cổ phần''' là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. [[Vốn điều lệ]] của [[công ty cổ phần]] được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là [[cổ đông]]. Cổ đông có thể là [[cá nhân]] hoặc [[tổ chức]]. Tùy theo loại cổ phần họ sở hữu mà có thể có tên gọi khác nhau.
 
14.163

lần sửa đổi