Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Toàn Chân thất tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
# Đan Dương tử [[Mã Ngọc]] (1123-1183)
# Trường Xuân tử [[Khâu Xứ Cơ]] (1148-1227)
# Ngọc Dương tử [[Vương Xứ Nhất (Toàn Chân giáo)|Vương Xứ Nhất]] (1142-1217), tên tục Vương Nguyên Bân, con của Vương Phúc, vốn là một thợ săn trên núi Hoa Sơn, được Vương Trùng Dương thu nạp trong lần tìm cuốn [[Võ thuật trong truyện Kim Dung|Cửu Âm chân kinh]]
# Trường Sinh tử [[Lưu Xứ Huyền]] (1147-1203), tên tục Liễu Quân Bảo, cha là Tiết đô sứ thành Đàn Châu Liễu Quang Phổ, vốn là một trại chủ của [[Thiết Chưởng bang]]
# Trường Chân tử [[Đàm Xứ Đoan]] (1123-1185)