Khác biệt giữa các bản “Châu Thành (huyện cũ Đồng Nai)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi lại thủ công
 
Ngày [[2 tháng 6]] năm [[1994]], Chính phủ ban hành Nghị định số 45-CP giải thể huyện Châu Thành để thành lập thị xã [[Bà Rịa]] và các huyện [[Châu Đức]], [[Phú Mỹ|Tân Thành]].<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-45-CP-thanh-lap-thi-xa-Ba-Ria-huyen-Tan-Thanh-huyen-Chau-Duc-thuoc-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-38803.aspx|title=Nghị định 45-CP năm 1994 về việc thành lập thị xã Bà Rịa, huyện Tân Thành, huyện Châu Đức thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|accessdate =}}</ref>
 
Từ đó, huyện Châu Thành không còn tồn tại.
 
Ngày [[22 tháng 8]] năm [[2012]], thị xã Bà Rịa được chuyển thành [[Bà Rịa|thành phố Bà Rịa]].
 
Ngày [[12 tháng 4]] năm [[2018]], giải thể huyện Tân Thành để thành lập [[Phú Mỹ|thị xã Phú Mỹ]].
 
==Chú thích==