Khác biệt giữa các bản “Toàn Chân thất tử”

không có tóm lược sửa đổi
'''Toàn Chân thất tử''' (全真七子) hay '''Bắc Thất Chân''' là 7 đạo sĩ của [[Toàn Chân đạo]], đệ tử của [[Vương Trùng Dương]]. Con số bảy người được Vương Trùng Dương chọn nhằm luyện tập [[Võ thuật trong tiểu thuyết Kim Dung#Thiên Cang Bắc Đẩu Trận|Thiên Cang Bắc Đẩu trận]], một trận pháp dựa theo vị thế của chòm sao [[sao Bắc Đẩu|Bắc Đẩu Thất tinh]]:
# Đan Dương tử [[Mã Ngọc]] (1123-1183)
# Trường Chân tử [[Đàm Xứ Đoan]] (1123-1185)
# Trường Sinh tử [[Lưu Xứ Huyền]] (1147-1203), tên tục Liễu Quân Bảo, cha là Tiết đô sứ thành Đàn Châu Liễu Quang Phổ, vốn là một trại chủ của [[Thiết Chưởng bang]]
# Trường Xuân tử [[Khâu Xứ Cơ]] (1148-1227)
# Ngọc Dương tử [[Vương Xứ Nhất (Toàn Chân giáo)|Vương Xứ Nhất]] (1142-1217)
# Trường Sinh tử [[Lưu Xứ Huyền]] (1147-1203), tên tục Liễu Quân Bảo, cha là Tiết đô sứ thành Đàn Châu Liễu Quang Phổ, vốn là một trại chủ của [[Thiết Chưởng bang]]
# Trường Chân tử [[Đàm Xứ Đoan]] (1123-1185)
# Quảng Ninh tử [[Hác Đại Thông]] (1149-1212)
# Thanh Tịnh tản nhân [[Tôn Bất Nhị]] (1119-1182)