Khác biệt giữa các bản “Châu Thành (huyện cũ Đồng Nai)”

Huyện Châu Thành ban đầu gồm 13 xã: Bình Ba, Bình Giã, Hắc Dịch, Hòa Long, Long Hương, Long Phước, Long Sơn, Ngãi Giao, Phú Mỹ, Phước Hòa, Phước Lễ, Suối Nghệ, Xuân Sơn.
 
Ngày [[30 tháng 5]] năm [[1979]], xã [[Long Sơn, Vũng Tàu|Long Sơn]] được sáp nhập vào [[Vũng Tàu - Côn Đảo (đặc khu)|đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo]] (nay xã này thuộc thành phố [[Vũng Tàu]]).<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-thanh-lap-dac-khu-Vung-Tau-Con-Dao-truc-thuoc-Trung-uong/42745/noi-dung.aspx|tựa đề=Nghị quyết về việc thành lập đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo trực thuộc Trungtrung ương|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
Ngày [[1 tháng 3]] năm [[1980]], chuyển xã Tân Lập thuộc huyện [[Xuyên Mộc]] về huyện Châu Thành quản lý.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-66-CP-dieu-chinh-dia-gioi-doi-ten-xa-thuoc-tinh-Dong-Nai-44148.aspx|tựa đề=Quyết định 66-CP năm 1980 điều chỉnh địa giới và đổi tên xã thuộc tỉnh Đồng Nai|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>