Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Toàn Chân thất tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
# Đan Dương tử [[Mã Ngọc]] (1123-1183) sáng lập Ngộ Tiên phái (遇仙派)
# Trường Chân tử [[Đàm Xứ Đoan]] (1123-1185) sáng lập Nam Vô phái (南无派)
# Trường Sinh tử [[Lưu Xứ Huyền]] (1147-1203) sáng lập Tùy Sơn phái (随山派), tên tục Liễu Quân Bảo, cha là Tiết đô sứ thành Đàn Châu Liễu Quang Phổ, vốn là một trại chủ của [[Thiết Chưởng bang]]
# Trường Xuân tử [[Khâu Xứ Cơ]] (1148-1227) sáng lập Long Môn phái (龙门派)
# Ngọc Dương tử [[Vương Xứ Nhất (Toàn Chân giáo)|Vương Xứ Nhất]] (1142-1217) sáng lập Du Sơn phái (嵛山派)