Khác biệt giữa các bản “Long Điền”

Ngày [[3 tháng 1]] năm [[1957]], các đơn vị hành chính của tỉnh Phước Tuy được sắp xếp lại. Long Điền lúc này là một quận thuộc tỉnh Phước Tuy, gồm 1 tổng: An Phú Thượng.
 
Sau năm [[1975]], chính quyền sáp nhập quận Long Điền và quận Đất Đỏ thành huyện [[Long Đất]], tỉnh [[Đồng Nai]].
 
Ngày [[12 tháng 8]] năm [[1991]], huyện Long Đất thuộc tỉnh [[Bà Rịa - Vũng Tàu]] mới thành lập.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mot-so-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-Trung-uong-42808.aspx|tựa đề=Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Quốc hội ban hành|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
Ngày [[1 tháng 1]] năm [[2004]], [[Chính phủ Việt Nam|Chính phủ]] chia huyện [[Long Đất]] cũ thành hai huyện Long Điền và [[Đất Đỏ]] theo nghị định 152/2003/NĐ-CP ngày [[9 tháng 12]] năm [[2003]]. Huyện Long Điền gồm có 2 thị trấn: Long Hải, Long Điền và 5 xã: An Ngãi, An Nhứt, Phước Hưng, Phước Tỉnh, Tam Phước.
 
Ngày [[9 tháng 12]] năm [[2003]], Chính phủ ban hành Nghị định 152/2003/NĐ-CP<ref name=ND152>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-152-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-phuong-thuoc-thanh-pho-Vung-Tau-huyen-Tan-Thanh-chia-Long-Dat-thanh-Long-Dien-Dat-Do-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-6269.aspx|title=Nghị định 152/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>. Theo đó, chia huyện Long Đất thành hai huyện Long Điền và Đất Đỏ.
 
Huyện Long Điền có 2 thị trấn và 5 xã như hiện nay.
 
==Giao thông==