Khác biệt giữa các bản “Long Điền”

*Phía bắc giáp thành phố [[Bà Rịa]].
 
Huyện có diện tích 76,99 km², dân số năm 2009 là 125.179 người [[năm 2009]] (trong đó dân số thành thị chiếm 46,15% dân số toàn huyện), mật độ dân số đạt 1.626 ngngười/km².
 
==Hành chính==