Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đồng thuận”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{hatnoteredirect|"WP:DT"|trang chuyển hướng tới đây. Về việcđể đổi tên, xemngười [[dùng|WP:DTND]]. Về việc di|Di chuyển trang, xem [[|WP:YCDCT]].}}
{{pp-protected|small=yes}}
{{Quy định Wikipedia|WP:DT}}