Khác biệt giữa các bản “Bộ Quốc phòng Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[18 tháng 12]] năm [[1946]], [[thực dân Pháp]] gửi tối hậu thư cho [[Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1964-1971|Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] đòi tước khí giới của lực lượng tự vệ và giành kiểm soát [[Thủ đô Hà Nội]]. Ngay trong ngày, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng tại Hà Đông, hạ quyết tâm phát động toàn quốc kháng chiến. Bộ Quốc phòng-Tổng chỉ huy chủ trưởng mở cuộc tiến công vào các vị trí quân Pháp ở Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vinh, Huế, Đà Nẵng.... Ban Thường vụ Trung ương Đảng có dự đoán chắc chắn trong 24 giờ thực dân Pháp sẽ nổ súng và chỉ thị cho toàn quân và dân cả nước sẵn sàng chiến đấu. Đến chiều ngày [[19 tháng 12]] năm [[1946]], Bộ trưởng Bộ Quốc phòng-Tổng chỉ huy [[Võ Nguyên Giáp]] ra lệnh cho bộ đội chủ lực và các lực lượng vũ trang:"Giờ chiến đấu đã đến". Cơ quan cơ yếu mật mã Bộ Tổng tham mưu truyền đi bản mật lệnh: "Chuyến hàng sẽ đến lúc 18 giờ ngày 21-12. Hàng mang mã hiệu A cộng hai, B trừ hai. Chú ý theo dõi đón hàng đúng giờ". Theo đó, quy ước "chuyến hàng sẽ đến" có nghĩa là tổng giao chiến bắt đầu. A là giờ cộng thêm hai, B là ngày trừ đi hai. Có nghĩa là: "Cuộc tổng giao chiến bắt đầu lúc 20 giờ ngày 19 tháng 12".<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/nhung-moc-son-lich-su/chu-dong-tien-cong-phat-dong-toan-quoc-khang-chien-19-12-1946/326912.html|tiêu đề = Chủ động tiến công, phát động toàn quốc kháng chiến (19-12-1946)}}</ref>
 
[[Tập tin:General Staff in Battle of Dien Bien Phu.jpeg|nhỏ|300px|phải|Bộ Chính trị gồm [[Hồ Chí Minh]], [[Trường Chinh]], [[Phạm Văn Đồng]], [[Võ Nguyên Giáp]] bàn phương pháp đánh [[chiến dịch Điện Biên Phủ]] năm 1954|liên_kết=Special:FilePath/General_Staff_in_Battle_of_Dien_Bien_Phu.jpeg]]
 
Ngày [[4 tháng 2]] năm [[1947]], thành lập Cục Quân giới (nay phát triển thành [[Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)|Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng]], [[Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự|Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quân sự]], [[Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam]]). Cục trưởng: [[Trần Đại Nghĩa]]
|[[Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Đại tướng]]
|Từ [[2016]]
|Là người đứng đầu Bộ Quốc phòng, chỉchịu huytrách chungnhiệm toànquản bộlý, xây dựng và tổ chức về quân sự
 
* Tổ chức thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền quy định trong Hiến pháp, Luật tổ chức Chính phủ
* Tổ chức thực hiện những công việc được Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc ủy quyền
* Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định
* Tổ chức thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
|
|-
|[[Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Đại tướng]]
|Từ [[2016]]
|PhụTrực tráchtiếp quản lý điều hành mọi hoạt động của Tổng cục Chính trị, chỉ đạo cơ quan chính trị cấp dưới, đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân
 
* Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên huấn trong Quân đội, Dân quân tự vệ và Ban Cơ yếu Chính phủ
* Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, cơ quan chính trị các quân khu và Bộ đội Biên phòng phối hợp với cấp ủy địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng trong đảng bộ quân sự địa phương và trong đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội
* Quán triệt đường lối, quan điểm, nguyên tắc, chính sách của Đảng về công tác cán bộ. Đề xuất với Quân ủy Trung ương về chủ trương, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp
* Chỉ đạo, hướng dẫn công tác Bảo vệ - An ninh, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
* Chỉ đạo, hướng dẫn công tác Dân vận
* Phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội nghiên cứu, đề xuất với Đảng và Nhà nước ban hành các chính sách đối với Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, lực lượng cơ yếu, hậu phương quân đội; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quán triệt thực hiện các chính sách đó trong toàn quân
* Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn, Hội phụ nữ và Hội đồng quân nhân ở cơ sở
* Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là: sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, phòng, chống thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, công tác quân sự, quốc phòng địa phương
* Chỉ đạo và tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, Ban Cơ yếu Chính phủ. Nghiên cứu phát triển khoa học xã hội nhân văn quân sự, tham gia nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam; biên soạn các điều lệ, quy định về công tác đảng, công tác chính trị
* Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng cơ quan chính trị các cấp vững mạnh toàn diện
|
|-
|[[Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thượng tướng]]
|Từ [[2016]]
|Phụ trách công tác tổ chức lực lượng, chỉ huy và điều hành các hoạt động quân sự quân đội, tham mưu cho [[Quân ủy Trung ương Việt Nam|Quân ủy Trung ương]] và [[Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam|Bộ trưởng Quốc phòng]] về mặt quản lý nhà nước và chỉ huy quân đội.
|Phụ trách công tác tham mưu
 
* Tổ chức thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền quy định trong Hiến pháp
* Tổ chức thực hiện những công việc được Chủ tịch nước, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao hoặc ủy quyền
* Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định
* Tổ chức thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tổng tham mưu
* Tham mưu cho [[Quân ủy Trung ương Việt Nam|Quân ủy Trung ương]] và [[Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam|Bộ trưởng Quốc phòng]] về mặt quản lý nhà nước và chỉ huy quân đội
* Phụ trách chỉ đạo khối các Quân khu, Quân đoàn, Học viện, Nhà trường
|
|-
|[[Trung tướng]]
|Từ [[2019]]
|Phụ trách công tác Cải phápcách hành chính
|
|-
|[[Trung tướng]]
|Từ [[2020]]
|Phụ trách công tác đầu tư xây dựng căn cứ hậu cần, tàikỹ chính,thuật kinhKVPT tếtỉnh
|
|-
|[[Phó Đô đốc]]
|Từ [[2020]]
|Phụ trách tham mưu,công tác chiếnbiển đảo
|
|}