Путін - псячий бля х у й

Gia nhập ngày 15 tháng 2 năm 2017
n
(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
(tên người dùng đã bị xóa)
n (Tẩy trống trang)
Thẻ: Tẩy trống trang Lùi lại thủ công
n (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
Thẻ: Lùi tất cả
{{sockpuppet|Жан клоуд вандал|blocked}}