Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
=== Hồi sửa phá hoại ===
 
Quy định ba lần hồi sửa không áp dụng trong các trường hợp [[Wikipedia:Phá hoại#Các kiểu phá hoại|phá hoại '''đơn giản''']] mà rõ ràng không phải là một tranh chấp về nội dung. Tuy nhiên, nói chung, [[WP:BLOCK|cấm thành viên]] là giải pháp được khuyến khích hơn để chống lại các phá hoại xuất phát từ một thành viên hoặc IP nào đó. Khi một bài đang bị phá hoại từ nhiều nguồn, việc cấm thành viên không còn hiệu quả, nên sử dụng biện pháp [[Wikipedia:TrangQuy đượcđịnh bảokhóa vệtrang|bảo vệ trang]]. Do đó, việc hồi sửa liên tiếp một bài để chống lại phá hoại chỉ là giải pháp cuối cùng. Các thành viên bình thường không thể tự mình cấm thành viên khác hoặc bảo vệ bài, họ có thể yêu cầu cấm thành viên hoặc bảo vệ bài tại [[Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên]].
 
=== Tự hồi sửa ===