Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Quy định này <U>không áp dụng</U> cho các hành động tự hồi sửa, sửa [[Wikipedia:phá hoại|phá hoại]], hồi sửa các soạn thảo của một người dùng bị khóa hay cấm, hay các tình huống cụ thể được liệt kê trong mục [[#Ngoại lệ|Ngoại lệ]] ở dưới.
 
Quy định này <U>cũng áp dụng</U> cho cả các hành động lặp đi lặp lại việc di chuyển trang, xóa trang, phục hồi, hoặc tạo lại một trang. Tất cả các hành động này, nếu thực hiện một cách quá đáng, là các hình thức của bàn phím chiến.
 
'''Lưu ý: Không có đòi hỏi rằng các hồi sửa phải có liên quan đến nhau: 4 hồi sửa bất kỳ đối với cùng một trang đều được tính.'''